สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สารสนเทศและการสื่อสาร นางวราภรณ์ ทองสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นพะยูง ต้นมะม่วง ต้นแสงจันทร์ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม ////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว