สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ในวันที่ 3 มีผู้มาสมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 712 คน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ปรากฏว่า ได้มีผู้สมัครสอบเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรการการทุจริตในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยอย่างเคร่งครัด นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการรับสมัครสอบฯ ได้มาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะกรรมการรับสมัครสอบ และผู้มาสมัครสอบ  ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และมีกำหนดการสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566  โดยเปิดรับสมัคร 8 กลุ่มวิชา/วิชาเอก คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรีศึกษา ประถมศึกษา ปฐมวัย ในวันที่ 3 ของการรับสมัครสอบฯ ปรากฏว่า มีผู้มาสมัครสอบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 712 คน แยกเป็น กลุ่มวิชา/วิชาเอก คณิตศาสตร์ 96 คน ภาษาไทย 73 คน ภาษาอังกฤษ 100 คน สังคมศึกษา 104 คน พลศึกษา 102 คน ดนตรีศึกษา 44 คน ประถมศึกษา 81 คน ปฐมวัย 112 คน//////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว