กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 14 รับนโยบายการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานที่ประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน การบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุด โดยมีกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (Cluster 14) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1  อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ