การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน ในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ และสพป.จันทบุรี เขต ๑

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ถนอม ดีสร้อย นายกสมาคมการค้านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิ ดร.ถนอม คุณแพรวพราว ดีสร้อย และคณะ ในโอกาสวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ถนอม ดีสร้อย นายกสมาคมการค้านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิ ดร.ถนอม คุณแพรวพราว ดีสร้อย และคณะ ในโอกาสการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน จำนวน ๑๕๙ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๐๐๐ บาท โดยมอบให้นักเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ จำนวน ๘๙ ทุน และนักเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต ๑ จำนวน ๗๐ ทุน พร้อมนี้ ได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป (สามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/lA0HO) ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๐๐๐ บาท โดยมอบให้นักเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ จำนวน ๘๙ ทุน และนักเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต ๑ จำนวน ๗๐ ทุน พร้อมนี้ ได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป (สามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/lA0HO)