สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางอารี จงอยู่สุขสันต์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี ณ บริเวณลานพิกุล วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี