สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

วันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนางาน การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแพลตฟอร์ม E-Portfolio ของครูและบุคลากร โดยใช้ Google Site ผ่านคลิป VDO โดยมอบหมายให้ นายนิกร สุขใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนยวม เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนขุนยวม  ///ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน///