ผอ.สพป.นครปฐม เขต1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เยี่ยมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ. สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน ดร.ฐาปณี พวงงาม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ตรวจเยี่ยม กำกับติดตามและสอบถามถึงปัญหา/อุปสรรค ของการรับสมัครสอบ ซึ่งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบว่า พบปัญหาเล็กๆ น้อยๆ อาทิ ถ่ายเอกสารไม่ครบ ลืมรับรองสำเนา เป็นต้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาและให้บริการผู้มาสมัครสอบได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นแบบกัลยาณมิตร อีกทั้งยังได้ให้กำลังใจกับผู้มา สมัครสอบครูผู้ช่วย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงการสมัครสอบครั้งนี้ ว่า สพป.นครปฐม เขต 1 ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ หากพบเห็นบุคลใดอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ขอให้รีบแจ้งได้โดยตรงที่ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 หรือ สพป.นครปฐม เขต 1 โดยด่วน

สถานที่รับสมัครสอบ #ห้องประชุมพนะพรหมเวที ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไม่เว้นวันหยุุดราชการ

ภาพบรรยากาศตามลิงค์ https://photos.app.goo.gl/zfMsRppVxezKECCx9