สพฐ. แข่งขันบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2023

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 3×3 Basketball on Tour All Thailand 2023 (3×3 Bas OT) รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

นายธีร์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นว่าเด็กทุกคนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านสติปัญญา และความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กัน ซึ่งกีฬาบาสเกตบอลสามคนในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในกลุ่มวัยรุ่นผู้ชื่นชอบกีฬาบาสเกตบอล เนื่องมาจากมีความสะดวกทั้งในด้านสถานที่แข่งขัน สามารถรวมจำนวนนักกีฬาได้ง่าย กติกามีความเข้มข้นใกล้เคียงกับบาสเกตบอลมาตรฐานทั่วไป และเป็นที่นิยมทั่วโลก ประกอบกับประเทศไทยเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันบาสเกตบอลสามคนในระดับนานาชาติหลายรางวัล

“การจัดการแข่งขันบาสเกตบอลสามคนในครั้งนี้ จึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมถึงนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว