สสวท. เชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการ