อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ. สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน ดร.ฐาปณี พวงงาม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ลงพิ้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับติดตามและสอบถามถึงปัญหา/อุปสรรค ของการรับสมัครสอบ โดยบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่แออัด มีผู้เดินทางมายื่นใบสมัครเป็นระยะๆ การสมัครสอบครั้งนี้ สพป.นครปฐม เขต 1 ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ หากพบเห็นบุคลใดอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ขอให้รีบแจ้งได้โดยตรงที่ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 หรือ สพป.นครปฐม เขต 1 โดยด่วน

สถานที่รับสมัครสอบ #ห้องประชุมพนะพรหมเวที ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ภาพ https://photos.app.goo.gl/1L1sQsb58Lcp778T9