สพป.ระยอง เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 2

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 2 นำโดยดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 25 คน วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ตามแนวทางการนิเทศก์วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย สพป.ระยอง เขต 1