สพป.ชลบุรี เขต 3 : รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. 2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้เยี่ยมพบปะ พูดคุยกับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่รับสมัครฯ เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้สอบถามปัญหาต่างๆ ในการรับสมัคร และให้คำแนะนำกับคณะกรรมการ โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สมัครให้มากที่สุด การรับสมัครระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร