สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.วันสุดท้าย มีผู้มาสมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,651 คน มีความพึงพอใจในการให้บริการ “มากที่สุด”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สมัคร โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการรับสมัครสอบฯ นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายเกรียงไกร สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ นายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองพระธาตุเรืองรอง ได้มาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะกรรมการรับสมัครสอบ และผู้มาสมัครสอบ ในวันสุดท้ายของการรับสมัครฯ ปรากฏว่า มีผู้มาสมัครสอบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,651 คน แยกเป็น กลุ่มวิชา/วิชาเอก คณิตศาสตร์ 193 คน ภาษาไทย 134 คน ภาษาอังกฤษ 198 คน สังคมศึกษา 253 คน พลศึกษา 301 คน ดนตรีศึกษา 89 คน ประถมศึกษา 166 คน ปฐมวัย 317 คน ในขณะเดียวกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ออกแบบสำรวจความพึงพอใจในการสมัครสอบครั้งนี้ ปรากฏว่า สรุปรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดับ “มากที่สุด”//////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว