สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน

7 มิถุนายน 2566 นายธงชัย  จันแย้  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาผู้รับผิดชอบ และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งมีบุคลากร และผู้รับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด กว่า 140 คน เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.กีรติ จันทรมณี ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชาละวัน สพป.พิจิตร เขต 1