สพป.พิษณุโลก เขต 2 แสดงความยินดีบุคลากรย้าย รับบุคลากรใหม่

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรย้าย และย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. น.ส.นุชรี วงศ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ย้ายไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

2. น.ส.อัจจิมา ยาดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ย้ายไป สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

3. น.ส.สาวิตรี ยารังสี นักจิตวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สพป.พิษณุโลก เขต 2

4. นายภานุวัฒน์ พันธุรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ย้ายมาดำรงแหน่ง สพป.พิษณุโลก เขต 2