สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EP3 กลไกระดับพื้นที่กับการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เข้าร่วมประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EP3 กลไกระดับพื้นที่กับการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยมีท่านกำธน เวหน ปลัดจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง