สพป.พิจิตร เขต 1 ติดตามการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน แบบ ON – SITE โรงเรียนประสบวาตภัย

8 มิถุนายน 2566 นายธงชัย  จันแย้  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และนางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ออกติดตามการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน แบบ ON – SITE ของโรงเรียนวัดเนินปอ หลังจากที่โรงเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย โดยนักเรียนชั้น ป.4-6 ยังเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนที่ไม่ได้รับความเสียหาย สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล 2-3 และชั้น ป.1-3 ไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดเนินปอ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน