สพป.มุกดาหาร ออกตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นกรณีประสบภัยธรรมชาติ (8 มิ.ย. 2566)

สพป.มุกดาหาร ออกตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นกรณีประสบภัยธรรมชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ผอ.สพป.มุกดาหาร) มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ออกตรวจสอบความเสียหายของสถานศึกษาในสังกัด กรณีประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนชุมชนบ้านนางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ 2) โรงเรียนบ้านป่าเตย อำเภอนิคมคำสร้อย และ 3) โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 อำเภอนิคมคำสร้อย

ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาพความเสียหายและจัดทำข้อมูลความเสียหาย และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพปกติต่อไป

ตามที่สถานศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหาร ได้รายงานสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุฝนช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 ส่งผลให้ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นได้รับความเสียหาย เป็นอุปสรรคสำหรับการจัดทำการเรียนการสอน ตลอดจนความปลอดภัยของเด็กเล็ก

ภาพ/ข่าว : ราเชนทร์ มหานิล
เรียบเรียง : นวิน เข็มทอง