สพป.ชัยภูมิ เขต 1ร่วมรับชม “รายการพุธเช้า ครั้งที่ 22/2566 และประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1”

วันพุธที่  7  มิถุนายน  2566  ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ .. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2566  ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับทราบนโยบาย จาก สพฐ. นำสู่การปฎิบัติ และประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อปรึกษาหารือและแจ้งข้อราชการเกี่ยวกับ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ITA.การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี  พ.ศ. 2566 เป็นต้น