รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่นิเทศติดตามเชิงประจักษ์โครงการอัฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศติดตามเชิงประจักษ์โครงการอัฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะ นำเสนอการดำเนินงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน เพื่อให้เห็นสภาพจริงการจัดการเรียนรู้ ในแนวทาง “เกษตรวิถีวัฒนธรรม” มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถนำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางโครงการเกษตรอัจฉริยะประณีต

ภาพ/ข่าว : ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง