ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนซึ่งประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖  จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวนรมน มูลไธสง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงิน “สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑” จำนวน ๓,๐๐๐ บาท แก่ผู้ปกครองนักเรียน คือ เด็กชายวงศกร คะเรรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต  เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  นายวัชระพงศ์ จุมพลน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และคณะครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ร่วมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินประกันอุบัติเหตุช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท (นรมน มูลไธสง : ภาพ)