คลัสเตอร์ ที่ 7 ร่วมพิจารณายกร่าง TOR การจ้างเหมาบริการ ในการสอบครูผู้ช่วย 2566 และรับฟัง ก.ค.ศ. Forum ประเด็นคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบผ่าน Zoom meeting

***วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวรอบีอ๊ะ ดาโอะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวอาดีละ นีซะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมรับฟัง ก.ค.ศ. Forum ประเด็น คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ทางวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและยะลา) นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบครูผู้ช่วยฯ ในเขตตรวจราชการ ที่ 7 (สพป.นราธิวาส เขต 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 สพป.นราธิวาส เขต 3 สพป.ปัตตานี เขต 2 สพป.ยะลา เขต 1 และ สพม.ยะลา) ร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1
***ต่อมาคณะทำงานยกร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference) เกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบและการทดสอบภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) และ ภาค ข (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ร่วมพิจารณาร่างข้อกำหนดฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th