สพฐ. เสียใจเด็กจบชีวิต ย้ำโรงเรียนปลอดภัยครูต้องคิดถึงใจนักเรียน พร้อมดูแลสุขภาพจิตเด็กควบคู่ทักษะชีวิต

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีนักเรียนชาย ชั้น ม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กระโดดเสาสัญญาณโทรศัพท์จนเสียชีวิต คาดว่าสาเหตุจากนักเรียนเกิดความเครียดจากปัญหาส่วนตัว นั้น

นายธีร์ กล่าวว่า ตนขอแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียน และรู้สึกตกใจที่ทราบข่าวนี้ เพราะเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับนักเรียนไม่ว่าจะอยู่ในระดับชั้นไหนหรือในพื้นที่ใดก็ตาม โดยที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนในทุกมิติ โดยเฉพาะความปลอดภัยทางด้านจิตใจซึ่งได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน อาทิ การพัฒนาครูตามแนวทางระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ สร้างเสริมความปลอดภัยและสุขภาพจิตด้วยการแนะแนว ผ่านระบบ School Health HERO ที่เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติถึงการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน รวมถึงความร่วมมือกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ในการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน เป็นต้น

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว สพฐ. ได้ดำเนินการในเบื้องต้นทันที โดยแต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งส่งนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้แสดงความห่วงใยถึงกรณีที่เกิดขึ้น โดยได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเด็กที่จะสามารถมาเรียนได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยกันดูแลนักเรียนอย่างรอบด้านทุกมิติ ทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ สร้างทักษะชีวิต มีการจำแนกนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยง และต้องมีครูช่วยดูแลนักเรียนรายบุคคล

“ส่วนในเรื่องของการลงโทษนักเรียนนั้น ต้องฝากให้โรงเรียนโดยเฉพาะคุณครูทั้งหลายได้คำนึงถึงความรู้สึกหรือหัวจิตหัวใจของนักเรียนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม อีกทั้งขอย้ำว่าไม่ควรละเมิดสิทธิเด็กในทุกกรณี และหากจะลงโทษก็ต้องลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ซึ่งหากลงโทษไม่ถูกต้องก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเช่นกัน” นายธีร์ กล่าว