สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านไม้สะเป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านม้สะเป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เน้นย้ำเรื่องอาหารเสริมนม ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ++ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน

ธีรธิดา พรหมมาแบน