ผอ.สพป.ชัยนาท เปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ปลูกธรรม ปิดเทอม รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562

วันที่ 7 เมษายน 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ปลูกธรรม ปิดเทอม รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 จำนวน 71 รูป ระหว่างวันที่ 5 – 12 เมษายน 2562 ณ วัดบำเพ็ญบุญ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท