ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันของนักเรียนในงาน 130 ปี อัฏฐมีบูชา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุดกำหนดจัดงานประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า (จำลอง) 130 ปี อัฎฐมีบูชา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ในวันที่ 9 -11 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่บรรดาพุทธศาสนิกชนได้รู้และตระหนักถึงความสำคัญของวันอัฏฐมีบูชา โดยภายในงานมีกิจกรรมของนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม ณ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ในการนี้ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันของนักเรียน ในครั้งนี้

kewalinboo