เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนบน  โดยมีเจ้าภาพรวม 3 จังหวัด ได้แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างเครือข่ายของผู้เรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน มีนักเรียนและครูเข้าร่วม 24 โรงเรียน นักเรียน 238 คน และครู 39 คน ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เขาหลัก จังหวัดพังงา  เรวดี…ภาพ/ ข่าว