นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคง 5

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายประมวล บุญฑีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ สุทธิรักษา ผอ.รร.บ้านปรางค์ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคง 5 , นายจักรกฤษ สมศิลา ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าขาว เลขานุการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคง 5 และนายปัญญา วรรณชัย ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ รร.ห้วยไหวัฒนา , รร.บ้านตากิ่ม, รร.บ้านหนองบัว, รร.บ้านดอนทะแยง, รร.บ้านประคำ และ รร.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

นายสังคม พระไตรยะ