ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐น. นายเสรี ขามประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก พร้อมกันนี้ยังได้เดินดูการบริหารจัดการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนด้วย ณ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก