สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Education Area Management Support System:AMSS++(Smart Area) และการใช้งาน Website EMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของโรงเรียนในสังกัด สามารถใช้งานระบบสารบรรณ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 128 คน เข้ารับการอบรมในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2