สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร จ.ลพบุรี

วันที่ 6 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าพระอุโบสถวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ในพระราชพิธีสำคัญ โดยพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อได้ฤกษ์เวลา 11.52 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์  ผวจ.ลพบุรีได้อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ เป็นผู้ตักน้ำจากบ่อน้ำใส่ขันน้ำสาคร จากนั้นเวลา 12.39 น. ได้เชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำขึ้นบนราชรถราชรถอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์  ขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์  ขบวนธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ขบวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์  จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์โดยเคลื่อนจากหน้าวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ไปตามถนนเพทราชา ผ่านหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์  ปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ และกลับมายังวัดตามเดิม ซึ่งตลอดเส้นทางได้มีประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองเฝ้ารอชมขบวนแห่อย่างเนืองแน่น  และต่างปลาบปลื้มใจที่ได้มีโอกาสชื่นชมขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีสำคัญของแผ่นดินในครั้งนี้ ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)