รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน นั่นก็คือการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่  9  เมษายน  2562   สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 มอบหมายให้ นายเปโส ขบวนดี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์  รดน้ำดำหัวและขอพรจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด