สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก  จังหวัดชัยภูมิ

นายประยงค์  มาแสง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพร้อมด้วยนายวิชัย  เพ็ชรเรือง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนางยุวดี  นาคคำ   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชัยภูมิ  ในวันจันทร์ที่ 8  เมษายน 2562  ณ  วัดไพรีพินาศ  อ.เมืองชัยภูมิ  โดยมีนายณรงค์   วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีฯ  มีข้าราชการ  และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมพิธีฯ  เป็นจำนวนมาก