สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป/รดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  2562

นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1    พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมสรงน้ำขอพรพระ และรดน้ำดำหัวขอพร   นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นศิริมงคล  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย   ประจำปี 2562  ในวันที่ 9  เมษายน 2562  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  ร่วมรดน้ำขอพรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กันอย่างเนืองแน่น