สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานเขตมัธยมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน เรื่องการกำจัดปัญกาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ในโรงเรียน ปี 2562  ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น