สพป.สิงห์บุรี จัดประเพณีสงกรานต์ ปี 2562

สพป.สิงห์บุรี จัดประเพณีสงกรานต์ ปี 2562
วันที่ 9 เมษายน 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดงาน ร่วมส่งเสริมค่านิยมและสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ สพป.สิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 2 เรื่องสำคัญ คือ 1. ความกตัญญู 2. การสืบสานประเพณี ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 30 ท่าน ให้เกียรติสละเวลามาร่วมกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีท่านสมบัติ กลิ่นผา อดีตรองปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน