สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2562

วันที่ 10 เมษายน  2562  เวลา 08.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บุคลากรในสังกัด  และผู้บริหารโรงเรียน  ร่วมรับชม   “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ 15/2562   ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   โดย ดร.บุญรักษ์   ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.   ซึ่งส่งสัญญาณ   Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ