สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

           วันพุธที่ 10 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น.  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  วันสงกรานต์  ประจำปี 2562  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  โดยมีบุคลากรในสังกัด  ประธานเขตคุณภาพการศึกษาและคณะครู   ร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  ซึ่งการจัดงานได้ประกอบพิธีทางศาสนาและมีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ที่เคารพนับถือ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน