สพป.สระแก้ว เขต 1 บันทึกเทปในรายการผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองสระแก้วสพป.สระแก้ว เขต 1

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นายภานุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้เข้าร่วมบันทึกเทปในรายการผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองสระแก้ว ได้กล่าวถึงการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสนามสอบ รูปแบบมาตราการป้องกันการทุจริต และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าสอบ ทั้ง 3 เขต พิธีกรดำเนินรายการโดย คุณอุลัยพร ฤทธิบุญ ออกอากาศในวันเสาร์ที่17 มิถุนายน 2566 เวลา 06.00 – 07.00 น. คลื่น FM 103.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว