สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสพป.สระแก้ว เขต 1

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ว่าที่ ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางกุลญา คชสีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร ครู คณะกรรมการจัดสอบ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1