สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโปรแกรมการเลื่อนเงินเดือน

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโปรแกรมการเลื่อนเงินเดือน เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสะดวกต่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียน โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมาเข้าร่วมประชุม รอบเช้าจำนวน ๓ เครือข่าย (อริยมงคล, แกลงบูรพา, สุนทรภู่) รอบบ่ายจำนวน ๓ เครือข่าย (กรมหลวงชุมพร, วังจันทร์, เขาชะเมา) ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ระยอง เขต ๒