ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเด็กหญิงจุฑามาศ ยะกาวิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กชายปฏิพัทธ์ ยะกาวิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าพลู ที่ประสบอัคคีภัยทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 25/1 ม.9 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน หากท่านใดที่ต้องการร่วมบริจาค ปัจจัย สิ่งของเครื่องใช้ เบื้องต้นสามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนบ้านป่าพลู หรือโทร 093-1414904 062-4945354 หรือโอนผ่านบัญชี 013472450379 ธนาคารเพื่อการเกษตร สาขาบ้านโฮ่ง นายบุญส่ง เลิศสว่างธรรม