สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมกับพาณิชย์จิตอาสาแบ่งปันเพื่อน้อง

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ผู้มีจิตศรัทธา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนจังหวัดลำพูน ที่มาจัดกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาค เครื่องใช้ อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน ที่ยังขาดแคลน ภายใต้โครงการ พาณิชย์ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม จิตอาสาแบ่งปันเพื่อน้อง ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา (สาขาผาด่าน) อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562