“สุขกาย สุขใจ ปีใหม่ไทย”

วันที่ 11 เมษายน 2562 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)  ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน   มีกิจกรรมสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้  สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสงกรานต์ “สุขกาย สุขใจ ปีใหม่ไทย” ณ  ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่