สพป.ระยอง เขต ๒ ออกตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง และศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอแกลง ได้แต่งตั้งคณะทำงานจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒  เพื่อดำเนินการตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมบันทึกผลตรวจเยี่ยมฯ  โดยวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รก.ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯ ในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง และวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายพิภพ ป้องปัดโรคา รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ระยอง เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก รก.ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ให้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯ ในเขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง