สพป.สร.1 ร่วมงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2562

 

                   วันที่  13  เมษายน  2562   ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์  นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   ประธานในพิธี      นำหัวหน้าส่วนราชการและชาวสุรินทร์ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2562  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางที่มีพระคุณต่อลูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์   ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เกิดความสำนึกรักในแผ่นดินเกิด  ในส่วนของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  มอบหมายให้  นายวันชัย  คำพาวงศ์  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต1 นำบุคลากรในสังกัด  ร่วมพิธี  โดยพร้อมเพรียง