ศิษย์เก่ามัธยม รุ่น 2 ร.ร.น้ำพองศึกษา สพม.25 ร่วมสมทบผ้าป่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ตัวแทนศิษย์เก่ามัธยม รุ่นที่ 2 (พ.ศ.2522) โรงเรียนน้ำพองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอนแก่น  ร่วมมอบเงินสมทบผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดซื้อรถบัสประจำโรงเรียน โดยมีนายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นผู้รับมอบ ในงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวน.ศ. “เติมรักเต็มหัวใจ” ให้น้องน้ำพองศึกษา  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น