สพป.ลพบุรี เขต 1>ออกตรวจการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกตรวจการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจุดตรวจ ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางมาลี ธัมสกุล นักวิชาการศึกษา : ถ่ายภาพ…

 

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)