สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2562 ประจำวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2562 ประจำวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดจาก สพม.9 ผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  • การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง –ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอน โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำระภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 3 เรื่อง – 11 เม.ย. 62 รมช.ศธ. เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพิ่มเติมระหว่าง สพฐ. กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี – 19 เม.ย. 62 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ – สพฐ. ได้รับรายงานโรงเรียนในสังกัดที่มีที่นั่งเหลือสำหรับการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อจาก สพม.1 และ สพม.2 ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. 62
  • แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 2 เรื่อง – โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic Leaning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน – การแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ปี 2562

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)