สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2562

 

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหัวข้อข่าว ดังนี้>> ***ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ****เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู >>วันที่ 11 เม.ย.62 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานประชุมการปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่สอง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพิ่มเติม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ “” >> วันที่ 19 เม.ย.62  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร >> ได้รับรายงานโรงเรียนในสังกัดที่มีที่นั่งเหลือสำหรับการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ สพม. 1 และ สพม. 2 >> โครงการการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษา >> การแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยปี 2562